Wednesday, September 26, 2012

Tasawwur Aqidah dan Islam

 Aqidah,
Bahasa : Satu ikatan yang mengikat sesuatu kepada sesuatu yang lain.
Istilah : Satu ikatan keyakinan yang mengikat diri, pemikiran dan hati seseorang.
Aqidah Islamiyyah yang berteraskan kepada rukun-rukun iman (beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada’ dan qadar) menggambarkan satu kefahaman yang universal yang mana setiap individu berhak menyertai aqidah ini dalam lingkungan yang luas tanpa terikat kepada masa, bangsa mahupun tempat.[1]

 Islam,
Apabila seseorang manusia beriman dengan asas-asas pemikiran Islam, iaitu kepercayaan mutlak kepada Allah dengan mensucikanNya daripada sebarang sekutu dan orang tengah (perbuatan syirik), percaya kepada malaikat, rasul, kitab, kehidupan selepas mati, qada’ dan qadar, mengucap dua kalimah syahadah (aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah), mengerjakan solat fardhu, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan zakat, mengerjakan haji jika mampu, menjauhi perkara haram yang disepakati maka dia adalah seorang muslim mukmin. Kemanisan dari buah keimanan hanya dapat dirasai apabila seseorang itu mengikut jalan hidup muslim mukmin[2] sebagaimana yang disebutkan Rasullah s.a.w ketika menerangkan makna ihsan :
’’ Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya. Jika engkau tidak melihatNya, nescaya sesungguhnya Allah melihat engkau.[1] Fadzil Mohd Noor. 2009. ‘Aqidah & Perjuangan. Dewan Pustaka Fajar
[2] Ali al-Tontowi.1997. Terj. Islam Yang Semestinya Difahami. Pustaka Salam

No comments: