Wednesday, May 15, 2013

 PEMIKIRAN PEMBAHARUAN HAMKA

1.1   RIWAYAT HIDUP
Nama penuh beliau ialah Abdul Malik bin Abdul Karim bin Amrullah bin Abdullah bin Shalih. Nama ini diberikan oleh ayah beliau sempena nama anak lelaki gurunya iaitu Syeikh Ahmad Khatib di Mekah. Beliau lebih dikenali sebagai HAMKA. Gelaran HAMKA adalah singkatan kepada nama asal beliau serta disebabkan aktiviti beliau dalam bidang penulisan bagi memudahkan masyarakat mengenalinya (Mazlan Ibrahim & Suhaila Zakaria. 2010:196). Beliau turut diberi gelaran Buya iaitu panggilan masyarakat  Minangkabau yang bermaksud ayah atau seseorang yang dihormati (Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari & Ezad Azraai Jamsari. 2010: 230). Beliau telah dilahirkan pada 17 Februari 1908 di Nagari Sungai Batang dekat Tasik Maninjau, Luhak Agam, Sumatera Barat (Mazlan Ibrahim & Suhaila Zakaria. 2010:196).  

Bapanya ialah Hj. Abdul Karim Amrullah yang digelar Haji Rasul merupakan seorang tokoh pelopor gerakan Islam ‘Kaum Muda’ di daerahnya. Gerakan ini mengadakan pembaharuan agama, membersihkan dan memurnikan ajaran Islam dari amalan yang terpesong dan bercanggah dengan al-Quran dan al-Sunnah. Ibu beliau ialah Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria. Pada 5 April 1929, beliau mendirikan rumah tangga dengan seorang gadis bernama Siti Raham. Sewatu berkahwin, beliau berusia 21 tahun manakala isterinya berusia 15 tahun(Rusydi Hamka.2010:3 ).

1.2    PENDIDIKAN
Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas dua.Sewaktu berusia 10 tahun, bapanya iaitu Haji Rasul telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Beliau seterusnya mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab di sana. Beliau turut mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang disampaikan oleh ulama seperti Shayk Ibrahim Musa, Shaykh Ahmad Rashid, Sultan Mansur, R.M Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo (Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari & Ezad Azraai Jamsari. 2010: 231). Kehidupan Hamka semenjak kecil sentiasa berada di dalam lingkungan suasana ilmu. Meskipun beliau tidak pernah tamat belajar di mana-mana institusi pengajian, berkat kegigihan dan ketekunan beliau masih berpeluang menimba ilmu di pelbagai lapangan ilmu sama ada formal mahupun tidak formal (Adnan Mohamed Yusoff. 2010: 78).

Hamka juga lebih banyak belajar sendiri dan melakukan penelitian yang meliputi pelbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat, kesusasteraan, sejarah, sosiologi serta politik Islam dan Barat. Dengan kemahiran berbahasa Arab yang tinggi, Hamka juga mempelajari karya ulama dan pujangga besar dari Timur Tengah serta karya ilmuwan dan pemikir dari Eropah. Ketika berusia 16 tahun, Hamka merantau ke Jawa dan menimba ilmu mengenai gerakan Islam moden melalui H.Oemar Said Cokroaminoto (pemimpin Sarekat Islam), Ki Bagus Hadikusomo, R.M Soerjopranoto, AR. St.Mansur dan H.A.R Fachruddin yang mengadakan kursus-kursus pergerakan dan perjuangan di Gedung Abdi Dharmo di Pakualaman, Yogyakarta ( Musa Sharaf & Idris Zakaria.2010 :44).

Ketika dalam perantauan itu, beliau mengesan perbezaan misi pembaharuan Islam di Jawa dan tempatnya iaitu Minangkabau yang mana aspek yang diberi penekanan di Minangkabau adalah pemurnian ajaran Islam dari praktik yang dianggap salah seperti tarikat, taqlid, khurafat dan seumpamnya sementara di Jawa, aspek yang diberi penekanan ialah usaha untuk memerangi keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan (Witrianto.2010: 145) .Dan mulai saat itu, Hamka mendapat inspirasi dan sesuatu yang baru untuk membangun kesedaran keagamaan  serta berjuang untuk membela agama Islam. Beliau menyatakan bahawa beliau menemukan Islam sebagai sesuatu yang hidup yang menyedarkan suatu pendirian dan perjuangan yang dinamik ( Musa Sharaf & Idris Zakaria.2010 :44).

Dibesarkan dalam tradisi Minangkabau, masa kecil Hamka dipenuhi gejolak batin kerana ketika itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksaan ajaran Islam. Banyak hal yang tidak dibenarkan dalam Islam diamalkan dalam kehidupan seharian masyarakat. Justeru itu, Hamka merupakan salah seorang pendukung kaum pembaharu yang menentang perkara ini. (Witrianto.2010: 143). Beliau menggunakan kombinasi ilmu yang dikuasainya ini sebagai dasar untuk menganalisis persoalan-persoalan kemasyarakatan.Peranan social serta harapan ayahnya, kampung halaman dan asimilasi antara adat Minangkabau dan ajaran Islam turut membentuk peribadi Hamka (Witrianto.2010:145).

Budaya merantau juga melengkapkan pemikiran Hamka (Witrianto.2010: 145). Beliau gemar merantau sehingga ayahnya menggelarkan dirinya sebagai Si Bujang Jauh (Witrianto.2010: 144). Ketika berusia 19 tahun iaitu pada Februari 1927, beliau berangkat ke Mekah dan bermukim di sana selama 6 bulan. Beliau bekerja di sebuah percetakan dan mengambil kesempatan belajar sendiri dan menambahkan kefasihan berbahasa Arab di sana (Rusydi Hamka.2010:3).

1.3    KERJAYA
Hamka mula bertugas sebagai seorang guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi Deli, Sumatera Utara dan di Padang Panjang pada 1929. Beliau juga pernah menjadi Rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta. Setelah perjanjian Roem-Royen 1949, Hamka berpindah ke Jakarta dan memenuhi kerjayanya sebagai pegawai di Departmen Agama pada masa KH Abdul Wahid Hasyim. Beliau juga sering memberi kuliah di pelbagai perguruan tinggi Islam di tanah airnya (Witrianto.2010: 146).

Hamka turut bergiat aktif di dalam bidang politik dengan menjadi ahli Partai Sarekat Islam pada tahun 1925. Beliau terlibat dalam penentangan terhadap penjajahan Belanda. Beliau kemudiaannya dilantik sebagai anggota Konstituante dari Parti Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) selepas Pemilihan Umum pada tahun 1955 (Witrianto.2010: 146). Setelah Konstituante dibubarkan pada Julai 1959 dan Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno pada 1960, beliau memberi tumpuan kepada  aktiviti dakwah, menjadi imam di Masjid Agung al-Azhar serta terlibat aktif di dalam Muhammadiyah. Beliau turut pernah dipenjara ketika zaman pemerintahan Soekarno selama 2 tahun iaitu pada tahun 1964- 1966 (H. Yunahar Ilyas.2010:162).

Pada 26 Jun 1975, beliau telah dilantik sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah itu, beliau meletakkan jawatan pada Mei 1981 kerana berpegang teguh dengan prinsip dan kebenaran meskipun berbeza dengan arahan dari pihak pemerintah (Witrianto.2010: 147). Beliau seterusnya mengisi masanya dengan memberikan kuliah subuh di Masjid al-Azhar yang terletak di Jakarta Selatan setelah tidak lagi disibukkan dengan politik. Sepanjang hidupnya, Hamka telah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti Doktor Kehormat Universiti al-Azhar (1958), Doktor Kehormat Universiti Kebangsaan Malaysia (1974) dan gelaran Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno daripada kerajaan Indonesia. Setelah sekian lama menyebar ilmu dan menabur bakti, Hamka kembali ke rahmatullah pada 24 Julai 1981 di Jakarta (Adnan Mohamed Yusoff. 2010: 78). 
                    
1.4    SUMBANGAN KEILMUAN
Hamka juga bergiat aktif dalam penulisan melibatkan pelbagai bidang. Beliau merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit (Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari & Ezad Azraai Jamsari. 2010: 232). Beliau telah menulis dalam pelbagai bidang. Antaranya ialah:
 1. Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab.
 2. Si Sabariah. (1928)
 3. Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq),1929.
 4. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).
 5. Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929).
 6. Kepentingan melakukan tabligh (1929).
 7. Hikmat Isra' dan Mikraj.
 8. Arkanul Islam (1932) di Makassar.
 9. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
 10. Majalah 'Tentera' (4 nombor) 1932, di Makassar.
 11. Majalah Al-Mahdi (9 nombor) 1932 di Makassar.
 12. Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.
 13. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat,Balai Pustaka.
 14. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
 15. Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
 16. Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
 17. Margaretta Gauthier (Terjemahan) 1940.
 18. Tuan Direktur 1939.
 19. Dijemput mamaknya,1939.
 20. Keadilan Ilahy 1939.
 21. Tasawuf Moden 1939.
 22. Falsafah Hidup 1939.
 23. Lembaga Hidup 1940.
 24. Lembaga Budi 1940.
 25. Majalah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepun 1943).
 26. Majalah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang), sesudah revolusi 1946.
 27. Negara Islam (1946).
 28. Islam dan Demokrasi,1946.
 29. Revolusi Fikiran,1946.
 30. Revolusi Agama,1946.
 31. Adat Minangkabau menghadapi Revolusi,1946.
 32. Dibantingkan ombak masyarakat,1946.
 33. Didalam Lembah cita-cita,1946.
 34. Sesudah naskah Renville,1947.
 35. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret,1947.
 36. Menunggu Beduk berbunyi,1949 di Bukit Tinggi.
 37. Ayahku,1950 di Jakarta.
 38. Mandi Cahaya di Tanah Suci. 1950.
 39. Mengembara Dilembah Nyl. 1950.
 40. Ditepi Sungai Dajlah. 1950.
 41. Kenangan-kenangan hidup 1,autobiografi sejak lahir 1908 sampai pd tahun 1950.
 42. Kenangan-kenangan hidup 2.
 43. Kenangan-kenangan hidup 3.
 44. Kenangan-kenangan hidup 4.
 45. Sejarah Ummat Islam Jilid 1,ditulis tahun 1938 hingga 1950.
 46. Sejarah Ummat Islam Jilid 2.
 47. Sejarah Ummat Islam Jilid 3.
 48. Sejarah Ummat Islam Jilid 4.
 49. Pedoman Mubaligh Islam,Cetakan 1 1937 ; Cetakan ke 2 tahun 1950.
 50. Pribadi,1950.
 51. Agama dan perempuan,1939.
 52. Muhammadiyah melalui 3 zaman,1946,di Padang Panjang.
 53. 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat,dibukukan 1950).
 54. Pelajaran Agama Islam,1956.
 55. Perkembangan Tasawuf dari abad ke abad,1952.
 56. Empat bulan di Amerika,1953 Jilid 1.
 57. Empat bulan di Amerika Jilid 2.
 58. Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Cairo 1958), utk Doktor Honoris Causa.
 59. Soal jawab 1960,disalin dr karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.
 60. Dari Perbendaharaan Lama 1963,dicetak oleh M.Arbie Medan.
 61. Lembaga Hikmat,1953 oleh Bulan Bintang,Jakarta.
 62. Islam dan Kebatinan,1972;Bulan Bintang.
 63. Fakta dan Khayal Tuanku Rao,1970.
 64. Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965,Bulan Bintang.
 65. Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri),1963, Bulan Bintang.
 66. Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968.
 67. Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah).
 68. Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).
 69. Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970.
 70. Studi Islam 1973,diterbitkan oleh Panji Masyarakat.
 71. Himpunan Khutbah-khutbah.
 72. Urat Tunggang Pancasila.
 73. Doa-doa Rasulullah S.A.W,1974.
 74. Sejarah Islam di Sumatera.
 75. Bohong di Dunia.
 76. Muhammadiyah di Minangkabau 1975,(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang).
 77. Pandangan Hidup Muslim,1960.
 78. Kedudukan perempuan dalam Islam,1973.
 79. Tafsir Al-Azhar Juzu' 1-30, ditulis pada masa beliau dipenjara oleh Sukarno.

2.1       PEMIKIRAN PEMBAHARUAN
Pemikiran pembaharuan Hamka dalam dilihat dalam pelbagai aspek antaranya melalui hasil penulisan, pendidikan serta politik yang digagaskan oleh beliau.

2.2   PENULISAN
Pemikiran pembaharuan Hamka tertonjol dalam beberapa sumbangan kegiatan dakwahnya terutamanya penulisan seperti Tafsir al-Azhar. Tafsir al-Azhar merupakan sebuah karya agung yang menjadi manifestasi terhadap corak pemikiran serta aspirasi Hamka dalam perjuangannya sebagai seorang ilmuwan, sasterawan dan aktivis Islam. Kitab ini sarat dengan berbagai mesej pembaharuan dan idea kritis yang menuntut para pembaca dan masyarakat Islam umumnya agar bangkit merenungi situasi semasa meliputi aspek keagamaan, pendidikan, social, ekonomi mahupun politik seterusnya memikirkan masa depan agama, bangsa dan tanah air dalam mendepani cabaran yang semakin kompleks (Adnan Mohamed Yusoff.2010 :77).

Tafsir ini berasal dari siri kuliah yang beliau sampaikan di Masjid al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru Jakarta sejak akhir tahun 1958. Tafsir ini telah dihasilkan atas kesedaran Hamka terhadap kepentingan untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa-jiwa belia di alam Melayu khususnya para belia di Indonesia yang amat berminat untuk memahami al-Quran tetapi terhalang akibat ketidakmampuan menguasai ilmu bahasa Arab. Ia juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber – sumber Bahasa Arab (Adnan Mohamed Yusoff. 2010: 82).

Hamka dalam penulisan tafsirnya banyak menerima pengaruh dari gerakan pembaharuan Tafsir Muhammad Abduh. Beliau banyak merujuk, menukil dan menghuraikan pendapat-pendapat tafsir Muhammad Abduh serta menyatakan dengan jelas bahawa pandangan atau huraian yang dibawa olehnya adalah dari Tafsir Muhammad Abduh. Tafsir yang dihasilkan oleh beliau merupakan gabungan antara tafsir bi al-mathur dan tafsir bi al ra’yi yang tidak hanya menukilkan riwayat-riwayat dari kitab-kitab terdahuludan tidak pula memberikan kebebasan tanpa batasan kepada akal fikiran (Adnan Mohamed Yusoff. 2010: 83).

 Beliau menggunakan sepenuhnya kebijaksanaan dan pengalaman yang luas untuk memilih, mengkritik dan menambah apa yang perlu. Beliau sedaya upaya memberikan maksud sebenar sesuatu ayat dengan menghuraikan makna lafaz-lafaznya dari sudut bahasa ke dalam Bahasa Indonesia tanpa memasukkan pertikaian-pertikaian ulama mengenai perbahasan-perbahasan yang terkandung di dalamnya dan tidak memaksakan pendapat dari mana-mana aliran terhadap pembaca. Pembaca diberi kebebasan sepenuhnya untuk menggunakan akal fikiran dalam memahami dan menghayati kandungan al-Quran setelah mengetahui maksudnya secara umum (Adnan Mohamed Yusoff. 2010: 83).

Walaubagaimanapun, beliau tetap memberikan penilaian dan pandangannya dalam perkara-perkara yang tidak disepakati oleh ulama khususnya dalam bab akidah dan ibadah, tanpa  sebarang sikap taasub kepada sesuatu mazhab. Beliau juga berusaha mengelakkan tafsirnya dari riwayat-riwayat Israiliyyat atau yang lemah kecuali untuk peringatan para pembaca agar tidak terpengaruh dengan riwayat-riwayat berkenaan. Beliau turut menyentuh isu-isu semasa berkaitan politik, social, pemikiran, sains dan sebagainya setiap kali punyai ruang dan keperluan ke arah itu. Beliau turut menukilkan pendapat – pendapat para ulama Indonesia yang tidak mungkin dapat ditemui dalam tafsir-tafsir lainnya (Adnan Mohamed Yusoff. 2010: 84).

Corak Tafsir al-Azhar karya Hamka dapat dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan corak Tafsir al-Manar iaitu kitab tafsir bercorak sastera budaya kemasyarakatan. Aspek inilah yang menonjol dari Tafsir karya Hamka berbanding aspek kebahasaan, fiqih, teologi, filsafat, tasawuf dan ilmu pengetahuan meskipun masih ditampilkan dalam Tafsir al-Azhar. Di dalam tafsir ini, banyak perkara dibincangkan dengan merungkai setiap persoalan yang berkait dengan permasalahan yang berlaku di dalam masyarakat iaitu berkaitan dengan ekonomi, sistem perundangan dan politik serta social yang berlaku dalam masyarakat.

Hamka dalam Tafsir al-Azhar menyentuh pelbagai aspek berkaitan masyarakat. Metod ijtima’e berkaitan keadilan social dan kemasyarakatan adalah berkait korupsi, judi, arak dan fitnah (Mazlan Ibrahim & Suhaila Zakaria.2010:200). Manakala berkaitan dengan sistem perundangan dan politik adalah seperti hak memilih pemimpin, hak sebagai khalifah dan pemimpin  (Mazlan Ibrahim & Suhaila Zakaria.2010:204). Sementara berkaitan dengan ekonomi Islam adalah seperti kapitalisme dalam perniagaan serta larangan penggunaan riba (Mazlan Ibrahim & Suhaila Zakaria.2010:208).Setiap permasalahan yang timbul, Hamka menerangkannya satu-persatu dalam setiap surah mengikut masalah yang berlaku dan beliau mengemukakan jalan penyelesaiannya berdasarkan ayat-ayat al-Quran. Ini dapat dilihat dengan jelas apabila kita mentafsirkannya secara menyeluruh atau melihat terhadap metod ijtimaie yang terdapat dalam Tafsir al-Azhar (Mazlan Ibrahim & Suhaila Zakaria.2010: 212).

2.3     PENDIDIKAN
Hamka merupakan seorang pendidik dan mempunyai keprihatinan yang cukup tinggi terhadap dinamika pendidikan Islam. Ini jelas dapat dilihat melalui karya-karyanya seperti Falsafah Hidup, Lembaga Hidup dan Lembaga Budi yang  membicarakan komponen pendidikan Islam serta mengetengahkan pemikiran-pemikirannya mengenai pendidikan Islam meliputi tujuan pendidikan, kewajipan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam menanamkan nilai akhlak pada seorang anak, kewajipan guru yang meliputi metode pendidikan yang digunakan dan criteria guru yang ideal, memberi peluang kepada anak didik untuk berfikir secara kritis dan merdeka. Komponen- komponen ini menjadi acuan utama dalam pemikiran beliau tentang pendidikan. Warisan pemikiran beliau ini merupakan komponen yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai konsep pendidikan Islam (H.Shamsul Nizar.2010:104).

Hamka di dalam pemikiran pendidikannya amat menekankan kepada syarat-syarat pendidik dalam kerangka adab muta’allim. Dalam beberapa karya yang ditulis oleh beliau, beliau tidak menyatakan secara jelas mengenai bentuk kurikulum pendidikan yang ditawarkannya. Namun secara tersiratnya beliau mencadangkan bahawa kurikulum pendidikan Islam perlu mencakupi dua aspek iaitu; pertamanya ilmu-ilmu agama yang meliputi al Quran, al Sunnah, syariah, teologi, tasawuf, ilmu-ilmu linguistic seperti bahasa Arab, tatabahasa, leksikografi dan kesusasteraan. Kedua, ilmu-ilmu rasional, intelektual dan falsafah meliputi ilmu-ilmu kemanusiaan (social), alam, terapan dan teknologi (H.Shamsul Nizar.2010:110).

Menurut  Hamka, kurikulum pendidikan tidak terbatas kepada satu bentuk sahaja. Pendekatan yang dilakukan bersifat falsafah selari dengan dinamika kehidupan manusia yang menuntut kurikulum pendidikan mengalami perubahan secara dinamis. Beliau menekankan bahawa wahyu, akal, dan pengalaman memainkan peranan dalam mengambil kesimpulan bagi membangunkan suatu model kurikulum pendidikan yang mampu menjawab pelbagai persoalan kehidupan manusia (H.Shamsul Nizar.2010:110). Beliau turut mencadangkan empat kaedah pendidikan iaitu diskusi, lawatan, eksperimen serta pemberian tugas. Kesemua ini adalah untuk melatih pelajar menjadi aktif dan dinamis bukan hanya sekadar berteori (H.Shamsul Nizar.2010:111).

Dinamika pemikiran inovatif Hamka tentang pendidikan dapat dilihat melalui usahanya untuk mengubah sistem pendidikan tradisional yang masih sederhana kepada sistem moden yang kompleks dan sistematik. Ini bertujuan membolehkan pelajar menghadapi perkembangan zaman secara aktif tanpa melampaui batas-batas ajaran agamanya (H.Shamsul Nizar.2010:115). Idea-idea pembaharuan yang dilakukan Hamka melalui karya-karyanya adalah respon terhadap realiti social terutamanya praktik sistem pendidikan tradisional yang masih dipertahankan umat Islam ketika itu. Beliau cuba untuk merombak dan melakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang sangat rendah dan bersifat tertutup (H.Shamsul Nizar.2010:115).

Sistem pendidikan yang ideal menurut Hamka berorientasikan visi keakhiratan sebagai alat mengawal perilaku manusia sementara visi dunia yang bersifat semasa berperanan untuk mengaktifkan fungsi akal  secara maksimum.Beliau menyeru kepada umat Islam agar melihat visi pembaharuan khususnya pendidikan secara kritis dan objektif. Beliau juga tidak hanya menyebarkan idea-idea pembaharuan pendidikan di mimbar mahupun di dalam karya-karyanya bahkan mengapresiasikan idea tersebut secara nyata dan praktikal dalam pendidikan formal. Beliau merupakan seorang pendidik bahkan mendirikan beberapa institusi pendidikan formal seperti Tabligh School yang menggantikan sistem pendidikan yang masih  tradisional dengan menawarkan pola pendidikan baru secara moden dan sistematik dengan mengambil model pendidikan Barat tanpa melepaskan nilai-nilai agama Islam (H.Shamsul Nizar.2010:118).

Wacana pemikiran Hamka berpegang teguh pada dasar agama Islam tanpa menutup diri terhadap pendapat Barat yang bersifat kontemporari selagi persoalan tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Corak pemikiran seumpama ini merupakan salah satu indikator dinamika intelektual Muslim era moden  yang mengembangkan nilai-nilai universal ajaran Islam dan bersikap eksklusif terhadap arus pemikiran semasa (umum) yang dihasilkan oleh intelektual Barat (H.Shamsul Nizar.2010:120). Hubungan yang signifikan di antara idea pemikiran beliau mengenai pendidikan Islam dan aplikasinya dapat dilihat melalui penglibatannya dalam institusi pendidikan  serta peranannya dalam mengembangkan masjid al-Azhar sebagai institusi pendidikan Islam dengan berpandukan model sekolah umum di bawah Yayasan Pesantren Islam al-Azhar (H.Shamsul Nizar.2010:119).

2.4    POLITIK
Hamka merupakan seorang ulama yang banyak menghasilkan tulisan dan buku keislaman. Justeru itu, pemikiran sosio kemasyarakatan, keagamaan dan pemikiran politik Islam dapat dilihat di dalam penulisannya seperti Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Cita-cita Kenegaraan dalam Ajaran Islam, Keadilan Sosial dalam Islam dan lain-lain. Di dalam penulisan ini, penulis akan menumpukan kepada pemikiran politik Hamka yang terkandung di dalam sebuah kertas kerja bertajuk Cita-cita Kenegaraan dalam Ajaran Islam yang dibentangkan oleh beliau di Sekolah Tinggi Theologi Kristen bagi menghuraikan pandangan Islam terhadap hubungan antara agama dan negara ( Musa Sharaf & Idris Zakaria.2010 :47).

            Menurut Hamka, syariat merupakan peraturan Allah yang wajib ditaati. Akidah berfungsi bilamana kehidupan kita di dunia mengikut apa yang diaturkan oleh Allah atau dengan melaksanakan undang-undang yang selaras dengan syariatNya. Syariat Allah boleh diperincikan kepada tujuh bahagian iaitu  akidah, ibadah, muamalat, munakahat, jinayat, kenegaraan dan meninggikan tingkat kerohanian ( Musa Sharaf & Idris Zakaria.2010 : 48). Islam mewajibkan ke atas ummah untuk menegakkan dan memperjuangkan penguatkuasaan syariat dalam setiap diri individu, rumah tangga, masyarakat dan dalam negara. Islam bukanlah semata-mata ibadah iaitu menunaikan solat, puasa, zakat dan menunaikan haji. Bahkan Islam memerlukan pemerintah (penguasa) yang menentukan permulaan dan penutupan puasa manakala haji memerlukan kapal, paspot, visa dan jaminan keamanan dan semua ini adalah kekuasaan.


            Islam tidak menerima teori pemisahan antara agama dan pemerintahan kerana negara mengikut pandangan Islam adalah alat/jentera untuk melaksanakan hukum kebenaran dan keadilan yang mutlak daripada Allah. Mengurus negara merupakan salah satu dari bahagian agama. Islam adalah agama. Hamka turut menegaskan bahawa ketua negara sama ada diberi gelaran Khalifah, Sultan mahupun Presiden adalah penguatkuasa bagi memastikan pelaksanaan syariat. Perkara paling utama dalam sebuah negara bukanlah bentuk negara itu samaada republik mahupun beraja, tetapi yang paling utama adalah dari mana sumber hukum/perlembagaan dan bagaimana ia dilaksanakan. Islam tidak dapat menerima pelaksanaan undang-undang selain syariat yang bersumber al-Quran dan al- Sunnah ( Musa Sharaf & Idris Zakaria.2010 :49).

            Hamka turut menghuraikan mengenai pelaksanaan undang-undang dalam pemerintahan Islam iaitu meskipun matlamat penubuhan sesebuah negara adalah untuk menjamin kemerdekaan dan keselamatan penduduk, hakikat kemerdekaan yang sebenar menurut ajaran Islam ialah berada di bawah kekuasaan Allah (Musa Sharaf & Idris Zakaria.2010:52). Pemerintah bertanggungjawab memelihara kemerdekaan rakyat manakala rakyat wajib taat kepada pemerintah selama mana mereka menegakkan syariat Islam. Pemerintah tidak mempunyai keutamaan yang khusus melainkan hak untuk ditaati oleh rakyat kerana melakukan dan memelihara ketaatan kepada Allah. Justeru itu, sistem pemerintahan secara diktator tidak diterima dalam Islam ( Musa Sharaf & Idris Zakaria.2010:53).
                                                                                                                                
3.1      SIKAP TERHADAP IDEA DAN GERAKAN PEMBAHARUAN
Menurut Hamka, pembaharuan adalah suatu kemestian. Pembaharuan (modernisasi) diperlukan dalam segala bidang untuk membangun jiwa bebas merdeka setelah lama terjajah. Pembaharuan  yang dianjurkan adalah pembaharuan dari suasana feudal kepada demokrasi, pembaharuan dari sebuah negara pertanian kepada negara maju dan industrialis dan pembaharuan dari suasana kebodohan kepada ilmu pengetahuan (H.Shobahussurur.2010: 137).

Beliau turut menyeru kepada pembaharuan dalam pendidikan memandangkan berlaku ketempangan serius dalam dunia pendidikan di Indonesia iaitu sistem pendidikan Barat menghasilkan kebencian terhadap Islam manakala pendidikan surau atau pondok pula membenci segala yang berbau Barat (H.Shobahussurur.2010: 138).  Hasilnya, golongan berpendidikan Barat memandang sinis kepada agama sementara golongan berpendidikan surau membenci segala yang berkaitan Barat. Pembaharuan pendidikan sangat diperlukan untuk menghentikan cara pandang negative serta cubaan untuk lari dari Islam di samping meluaskan cara pandang  sempit  yang menyebabkan pengasingan diri serta tidak mahu membuka wawasan agar dapat melahirkan umat Islam yang bangga dengan sumber ajaran agamanya, memahami sejarah bangsanya serta tidak tercabut dari akar keislamannya (H.Shobahussurur.2010: 138).

            Hamka turut menolak bahawa pembaharuan merupakan suatu usaha sekularisasi. Pembaharuan dalam Islam bukanlah dengan memisahkan agama dan negara sebagaimana fahaman sekularisme yang tumbuh subur di Barat. Pembaharuan yang diusahakan juga bukanlah satu usaha pembaratan (westernisasi) yang mengambil segalanya dari Barat. Pembaharuan tidaklah menghilangkan keperibadian sebagai bangsa yang merdeka mahupun sebagai umat Islam yang dinamis sehingga meniru segalanya dari Barat termasuk perkara-perkara yang bertentangan dengan agama (H.Shobahussurur.2010: 139).

            Pembaharuan pendidikan turut diadakan melalui pengembalian fungsi masjid sebagaimana pada zaman keemasan Islam, masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Pelbagai disiplin ilmu terutamanya ilmu-ilmu keislaman dikaji di dalam masjid. Masjid al-Azhar mempelopori penubuhan pusat pendidikan sama ada formal mahupun tidak formal seterusnya penubuhan pusat pendidikan tinggi iaitu Universiti Al-Azhar Indonesia (H.Shobahussurur.2010: 141).

4.1       RUJUKAN
Adnan Mohamed Yusoff. Tafsir HAMKA dan Hubungannya dengan Gerakan Pembaharuan Tafsir Muhammad Abduh. Prosiding Seminar Serantau Seabad Buya Hamka, hlm. 77-92.
1979.Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka. Jakarta: Yayasan Nurul Islam.
H. Yunahar Ilyas. Buya HAMKA dan Karya Besarnya Tafsir al-Azhar. Prosiding Seminar Serantau Seabad Buya Hamka, hlm. 155-172.
Mazlan Ibrahim & Suhaila Zakaria. Metode Ijtima’I dalam Tafsir al-Azhar : Satu Kajian. Prosiding Seminar Serantau Seabad Buya Hamka, hlm.195-214.
Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari. Kerajaaan Banu Marin Menurut Buku Sejarah Umat Islam Karya HAMKA. Prosiding Seminar Serantau Seabad Buya Hamka, hlm.229-248.
Musa Sharaf & Idris Zakaria. Teori Politik Islam HAMKA. Prosiding Seminar Serantau Seabad Buya Hamka, hlm. 43-58.
Rusydi Hamka. 2010. Hamka Pujangga Islam Kebanggaan Rumpun Melayu: Menatap Keperibadian dan Martabatnya. Selangor : Pustaka Dini.
Shamsul Nizar. Percik Mutiara Pemikiran HAMKA (1908-1981) Tentang Pendidikan Islam. Prosiding Seminar Serantau Seabad Buya Hamka, hlm.103-128.
Witrianto. Sumbangan Pemikiran Buya HAMKA bagi Kemajuan Bangsa. Prosiding Seminar Serantau Seabad Buya Hamka, hlm. 143-154.

No comments: