Friday, July 16, 2010

HIDUP UNTUK ISLAM

Individu yang benar-benar menggabungkan diri dengan Islam menganggap dunia ini sebagai medan untuk berbakti dan mentaati Allah demi memperoleh keredhaanNya. Seluruh kehidupan meliputi ilmu pengetahuan, perniagaan, harta kekayaan, rumah tangga, masa serta pemikiran dicurahkan untuk mentaati Allah.

Antara cara untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai jambatan ke negeri akhirat yang kekal ialah:

1.Mengetahui tujuan hidup sebagaimana firman Allah s.w.t:

‘’Dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaKu’’
Surah al-zariyat, 51 :56

‘’Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa dan adalah arasyNya di atas air untuk menguji kamu siapakah yang lebih baik amalannya’’
Surah al-Hud, 11 : 7

Ibadah dalam Islam merupakan kemuncak bagi sifat kepatuhan dan kerendahan afradul muslim kepada Allah. Ibadah merupakan kemuncak bagi seorang hamba merasai keagungan Tuhannya. Ibadah menjadi anak tangga yang perlu didaki untuk mencapai keredhaan Allah. Seluruh kehidupan sebagai seorang muslim perlu dipelihara agar menjadi ibadah dan taat kepada Allah. Ibadah yang dilakukan mestilah mengandungi nilai ihsan.

Ihsan ialah sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w dalam sabdanya yang bermaksud:
‘’Hendaklah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, apabila kamu tidak dapat melihat Allah (ketika dalam beribadah) maka yakinlah bahawa Allah tetap melihat kamu’’.

2.Menginsafi nilaian dunia berbanding nilaian akhirat
sebagaimana firman Allah s.w.t:
‘’Apakah kamu lebih redha dengan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat,padahal kehidupan di dunia ini ( dibandingkan dengan kehidupan ) di akhirat hanyalah sedikit’’.
Surah a-Taubah , 9 : 38

Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah s.a.w melihat kepada bangkai anak kambing yang dibuang oleh tuannya lalu baginda berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda: ‘’Adakah kamu melihat betapa hinanya bangkai kambing itu di sisi tuannya,demi Allah dunia ini lebih hina di sisi Allah melebihi kehinaan kambing tersebut di sisi tuannya. Kalaulah nilai dunia ini menyamai sebelah sayap seekor nyamuk nescaya Allah tidak akan memberi seteguk airpun untuk minuman si kafir’.

Rasulullah s.a..w juga bersabda yang mafhumnya: Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir’’.

No comments: